Tamara Leskovar

Dr. Tamara Leskovar je doma s Hrušice pri Jesenicah, kot večina je šla študirat v Ljubljano, potem ko se je odločila za študij arheologije na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlila v zasebnem arheološkem podjetju, kjer se je pri enem izmed projektov pokazala možnost za nadaljevanje študija. Od nekdaj... Continue Reading →

Žička kartuzija

Jutri- 27.9.2022, bo v Žički kartuziji potekala slovesnost ob koncu obnove cerkve sv. Janeza Krstnika. Obnovo te cerkvene stavbe so začeli leta 2020, potem ko je država za omenjeni projekt zagotovila dva milijona evrov. Po opravljeni statični sanaciji objekta so se po idejni zasnovi arhitekta Roka Žnidaršiča lotili pokritja cerkve s premično streho, pri čemer se je... Continue Reading →

Mofete, mineralni izviri in slatine

Slovenske gorice niso samo največje slovensko  gričevje,  sestavljeno  iz sedimentnih kamenin, ki niso nič drugega kot usedline že davno izginulega  panonskega morja, ampak so  tudi veliko več. Ta valovita pokrajina med avstrijsko in hrvaško mejo je omejena z rekama Muro in Dravo.  Tu gojijo izvrstna vina, tu so gradovi, jezera, dobri ljudje in naravne znamenitosti,... Continue Reading →

Dr. Nadja Zupan Hajna

Izredna profesorica dr. Nadja Zupan Hajna, znanstvena svetnica, je diplomirala iz geologije leta 1987, 1990 končala magistrski študij in leta 2002 doktorirala iz geoloških znanosti; vse na Oddelku za geologijo na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njena doktorska teza je bila posvečena raztapljanju apnenca, nepopolnemu raztapljanju v jamah in produkciji karbonatnih klastičnih jamskih sedimentov. Leta... Continue Reading →

Čevlji

Obutvena dediščina na Slovenskem sega daleč v preteklost, tako kot drugje po svetu. Konkretnejše vire o obuvanju in obutvi pa imamo iz poznega srednjega veka. Gre za bolj posredne vire, kot sta koprski in tržaški mestni statut, kjer je zapisano, kaj so izdelovali čevljarji, kakšna so bila ta obuvala in kakšno usnje so uporabljali. Več... Continue Reading →

Prodaja gradu

Tale objava vesti iz leta 1938 je zmotila določene medijske kroge, zato jo objavljam na tem mestu. Gre za vest o prodaju fužinskega gradu ( grad Fužine v Ljubljani) iz leta 1938, sami presodite, ali je v tem starem zapisu kaj "moteče".... Slovenski dom (22.12.1938, letnik 3, številka 289)Str.2. "Neprilike in tajnosti fužinskega gospoda. Fužinska... Continue Reading →

Daša Medvešček

Daša Medvešček živi v Solkanu, kjer je obiskovala osnovno šolo, potem se je šolala na srednji šoli v Novi Gorici in Tolminu. Na Univerzi v Novi Gorici na Fakulteti za humanistiko je študirala slovenistiko in leta 2013 postala magistrica slovenistike, nato pa se je izobrazila še iz bibliotekarstva in postala bibliotekarka. Leta 2018 se je zaposlila v Knjižnici Franceta Bevka v... Continue Reading →

Maja Kastelic

Maja Kastelic, slovenska ilustratorka, se je rodila v Novem mestu. Po gimnaziji, ki jo je končala kot zlata maturantka, se je vpisala na akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Študij slikarstva je pod mentorstvom prof. Metke Krašovec in doc. dr. Nadje Zgonik leta 2006 končala z odliko in knjižno izdajo diplomskega dela  pri... Continue Reading →

Cesarjeva uniforma

Oblačila slavnih so od nekdaj pravi magnet za vse, ki se hočejo poistovetiti z občudovanja vrednimi vzorniki, pa naj bo iz sveta zabavne industrije, politike, umetnosti in še česa. Zanimiva je zgodba o usodi uniforme, ki naj bi pripadala nekdanjemu avstro-ogrskemu cesarju Francu Jožefu Prvemu in jo hranijo v Narodnem muzeju Slovenije. Nanjo so naleteli... Continue Reading →

Legijski tabor Ločica ob Savinji

Več v oddaji Sledi časa 3. julija 2022 ob 17,20h na Prvem programu Radia Slovenija Ločica ob Savinji ima skriti biser, in to je  nedokončani rimski legijski tabor. Graditi naj bi ga začeli v letu 170 našega štetja, leto dni pozneje pa so ga že zapustili. To je lep primer klasičnega rimskega vojaškega, legijskega tabora... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Navzgor ↑

Create your website with WordPress.com
Get started